+48 606 998 326 biuro@wioldar.com
Pompa ciepła jest urządzeniem umożliwiającym przemianę ciepła o niskiej temperaturze w ciepło o wysokiej temperaturze.
Pompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła, tj. z ziemi, wody lub powietrza w ogrzewanie domu, chłodzenie wnętrz i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej.
Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych). To jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na zapewnienie komfortu mieszkania i funkcjonowania..

Pompy ciepła nadają się do nowych lub remontowanych domów!

Naturalne źródła ciepła:

Wody gruntowe
Grunt
Powietrze
Wody powierzchnowe
Ze względu na stałą temperaturę wody w ciągu roku jest to najlepsze źródło, 15-20% efektywniejsze niż sam grunt. Jeżeli dolnym źródłem ciepła jest woda, mówi się o systemie woda-woda. Możliwy jest on jednak tylko wtedy, gdy na danym terenie występują odpowiednie stany wód gruntowych. Wady tego rozwiązania to: konieczność uzyskania pozwolenia urzędu powiatowego na prowadzenie przewodów do wód gruntowych, sporządzenie analizy wody, system otwarty podatny na dyfuzję, wymagana konserwacja pompy.
System ten wymaga zastosowania (jako źródła dolnego) kolektora płaskiego lub sondy gruntowej. Najlepiej ciepło oddaje grunt gliniasty i wilgotny. Zaletą tego rozwiązania są stosunkowo niskie koszty inwestycyjne. Wady to: duże zapotrzebowanie na powierzchnię (bez zabudowy i silnie zakorzenionej roślinności), dokładność w ułożeniu przewodów oraz duża rozbieżność mocy dyspozycyjnej.
Wykorzystanie powietrza jako źródła ciepła wskazane jest przy instalacjach, w których temperatura zasilania nie przekracza 35²C. Zaletą tego rozwiązania jest łatwy dostęp do źródła ciepła, wadą zaś niska temperatura w okresie największego zapotrzebowania na ciepło. Powoduje to uzyskiwanie niskich współczynników wydajności grzewczej. Powietrze atmosferyczne jest najdostępniejszym źródłem energii, lecz do jego niekorzystnych cech należą małe wartości współczynnika przejmowania i oddawania ciepła oraz duża zmienność jego temperatury. Dlatego też powietrze, jako źródło ciepła, stosowane jest głównie w niewielkich instalacjach małych domków jednorodzinnych.
Podobnie jak powietrze, wody powierzchniowe mają zmienną temperaturę w zależności od pory roku. Zimą temperatura jest niska, dlatego współczynnik wydajności grzewczej pompy jest mały.

Co to jest pompa ciepła?

Pompa ciepła jest urządzeniem umożliwiającym przemianę ciepła o niskiej temperaturze w ciepło o wysokiej temperaturze.
Pompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła, tj. z ziemi, wody lub powietrza w ogrzewanie domu, chłodzenie wnętrz i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej.
Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych). To jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na zapewnienie komfortu mieszkania i funkcjonowania..

Pompy ciepła? nadają się do nowych lub remontowanych domów!

Zalety pomp ciepła

  • Duża oszczędność energii – w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii
  • Niskie koszty eksploatacji i wysoki zwrot inwestycji
  • Rozwiązanie przyjazne dla środowiska
]

sprężarka – urządzenie mające duży wpływ na pracę urządzenia. Jej jakość wpływa na bezawaryjną, długą oraz ekonomiczną pracę pompy ciepła. Sprężarka jest nazywana sercem pompy ciepła co oznacza, że jest głównym i najważniejszym komponentem pompy ciepła.

]

sprężarka – urządzenie mające duży wpływ na pracę urządzenia. Jej jakość wpływa na bezawaryjną, długą oraz ekonomiczną pracę pompy ciepła. Sprężarka jest nazywana sercem pompy ciepła co oznacza, że jest głównym i najważniejszym komponentem pompy ciepła.

Budowa pompy ciepła

  • sprężarka – urządzenie mające duży wpływ na pracę urządzenia. Jej jakość wpływa na bezawaryjną, długą oraz ekonomiczną pracę pompy ciepła. Sprężarka jest nazywana sercem pompy ciepła co oznacza, że jest głównym i najważniejszym komponentem pompy ciepła.
  • zawór dławiący – urządzenie utrzymujące odpowiednią różnicę ciśnień podczas pracy sprężarki. filtr odwadniacz – urządzenie spełniające rolę filtrowania czynnika roboczego z resztek wilgoci.
  • skraplacz – wymiennik ciepła, w którym czynnik chłodniczy podlega skropleniu dokonując przekazania energii cieplnej do źródła górnego.
  • parownik – wymiennik ciepła, w którym czynnik roboczy podlega odparowaniu odbierając tym samym energię cieplną ze źródła dolnego.
  • sterownik mikroprocesorowy pompy ciepła – urządzenie bardzo ważne kontrolujące pracę urządzeń wchodzących w skład pompy ciepła. Sterownik mikroprocesorowy dzięki programom umożliwia uzyskanie lepszej efektywności pompy ciepła.
  • panel sterujący – urządzenie zapewniające użytkownikowi komunikację z pompą ciepła oraz możliwość zmiany parametrów urządzenia.
  • automatyka elektryczna i chłodnicza – zespół urządzeń zabezpieczających sterujących elementami pompy ciepa takimi jak: dolne źródło, elektryka, ciśnienie czynnika roboczego.

Dlaczego warto wybrać pompe ciepła jako żródło ogrzewania?

Pompa ciepła jest jedynym medium grzewczym w 100% bezobsługowym oraz długowiecznym. Dodatkowo pompa ciepła gwarantuje najniższe koszty eksploatacji w porównaniu z innymi rodzajami ogrzewania.

Wybór każdego innego źródła ciepła w domu będzie skutkował wysokimi rachunkami płaconymi każdego miesiąca do końca życia, regularnymi serwisami oraz koniecznością wymiany medium grzewczego po paru latach. Dlatego też w Europie 80% nowo budowanych domów ogrzewanych jest z pompy ciepła.

Ogrzewanie pomieszczeń przy pomocy konwencjonalnych paliw przyczynia się także w zasadniczy sposób do zanieczyszczania środowiska naturalnego, ponieważ nie można stosować kosztownych metod oczyszczania spalin, jak to ma miejsce w nowoczesnych elektrowniach.

Z powodu ograniczonych zasobów ropy i gazu wysoki udział tych tradycyjnych paliw w naszym zaopatrzeniu energetycznym jest problematyczny. Sposób wytwarzania prądu elektrycznego zmieni się w przyszłości w kierunku wykorzystania alternatywnych źródeł energii lub innych nowoczesnych metod.

Stosując pompę ciepła do wytwarzania prądu automatycznie przyczyniamy się do tego perspektywicznego rozwoju.
Pompa ciepła jest „urządzeniem transportowym”, które darmowe ciepło z naturalnego środowiska doprowadza na wyższy poziom temperaturowy.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest żywotność pompy ciepła?

Żywotność pompy ciepła jest szacowana na około 80-100 tysięcy godzin pracy, co przy średniej pracy 1800 godzin rocznie daje około 50 lat. Kotły olejowe czy gazowe wymienia się, co kilka lat.

Brak prądu – co wtedy?

W przypadku braku energii elektrycznej żadne urządzenie grzewcze nie będzie spełniało swojej funkcji.
Wszystkie kotły (gazowy, olejowy, czy na węgiel) do prawidłowego działania wymagają energii elektrycznej.
Dodatkowo praktycznie wszystkie układy centralnego ogrzewania (podłogowe, ścienne czy grzejniki) potrzebują energii elektrycznej do napędzania pomp obiegowych.

Jak zmierzyć wydajność pompy ciepła?

Pompy ciepła są najbardziej ekonomicznym systemem grzewczym.
Obliczenie stosunku zużycia prądu do mocy grzewczej możliwe jest na przykładzie konkretnej instalacji. Ilość pobieranej energii zależy od wielu czynników, takich jak: izolacja, straty ciepła w budynku, temperatury zewnętrznej itp.

W ocenie wydajności pomoże nam współczynnik COP [stosunek mocy grzewczej do poboru prądu]
Im jest wyższy, tym większa wydajność urządzenia. Warto jednak pamiętać, że większość energii pobierana przez pompy pochodzi z otoczenia, a co więcej – funkcjonują one przy minimalnej ingerencji domowników.

Co to jest współczynnik COP?

Współczynnik wydajności cieplnej COP (coefficient of performance) – jest to stosunek pomiędzy mocą grzewczą pompy ciepła a niezbędną do napędu sprężarki mocą elektryczną. Zwykle w danych technicznych jest on podawany zgodnie z normą EN 255 dla parametrów 0OC temperatury na wejściu do pompy ciepła z dolnego źródła i 35OC na zasilaniu systemu grzewczego.
Wartość COP jest ściśle zależna od tych dwóch temperatur. Przykładowo FIGHTER 1240 10 kW: przy 0/35 COP=5,04, a przy 0/50 COP=3,65. Im wyższa wartość współczynnika COP pompy ciepła tym wyższa jest jej efektywność.

Jakie usterki moga pojawić się jak zainstalujemy pompę ciepła?

Instalacje z pompami ciepła ulegają awariom stosunkowo rzadko.
W celu zachowania hermetyczności układu przeprowadzane są próby szczelności wymiennika gruntowego oraz ogrzewania podłogowego.
Dodatkowo, wszystkie łączenia znajdują się w skrzynkach rozdzielczych, co umożliwia łatwy dostęp do nich. Rozszczelnienie samych rur nam nie grozi, o ile nie zostaję uszkodzone mechanicznie, np. poprzez przewiercenie.
Jedyne błędy w pompach mogą dotyczyć dolnego źródła, instalacji ogrzewania budynku, czy błędnego oszacowania strat ciepła w budynku, dlatego równie istotne jak odpowiedni dobór urządzenia, jest znalezienie rzetelnej firmy wykonawczej.

Samoobsługowość pompy

Proces pozyskiwania energii zachodzi w pompach w obiegu zamkniętym. Rezultatem tego jest to że ogrzewanie domu odbywa się bez udziału użytkownika, którego jedynym zadaniem jest ustawienie na termostacie żądanej temperatury. Na dodatek istnieje możliwość ustawienia różnych wartości temperatur w ciągu doby oraz regulacji pogodowej.

Kolektor gruntowy poziomy czy sondy pionowe?

Jeżeli warunki umożliwiają wykonanie kolektora gruntowego poziomego, to nie ma co się upierać i wykonywać sondy pionowe.
Sondy pionowe mogą dostarczyć nam w ciągu okresu grzewczego wyższą temperaturę na zasilaniu pompy ciepła, co się przełoży na wyższą sprawność jej pracy. Jednak spodziewane oszczędności z tego tytułu mogą być zbyt małe w stosunku do poniesionych nakładów na inwestycję w odwierty.
Z drugiej strony to sondy pionowe będą efektywniejszym źródłem pasywnego chłodzenia budynku od kolektora gruntowego poziomego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie ?

Napisz lub zadzwoń do nas, chętnie odpowiemy na Twoje pytanie